Αρχική

Η εταιρεία INOX CENTER ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ που ιδρύθηκε το 1971.

Αρχικά η εταιρία είχε ως κύριο αντικείμενο τις κατασκευές και επισκευές εξαρτημάτων γύρω από τον ναυτιλιακό τομέα. Το 1990 η εταιρία μας έκανε ακόμα ένα βήμα και δημιούργησε ένα νέο τμήμα σε συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη (Dimax) για την κατασκευή και εμπορία σωλήνων υψηλής πιέσεως. Όμως η εξέλιξη της εταιρίας μας δεν σταματά εκεί και το 1997 βάζει σε λειτουργία το εμπορικό τμήμα της, το οποίο έχει σαν αντικείμενο την πώληση ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών σε συνεργασία με εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό .Οι στόχοι όμως της εταιρίας μας είναι υψηλοί και έτσι το 2000 έχοντας παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη της αγοράς και την ζήτηση για υψηλής ποιότητας ανοξείδωτες αρχιτεκτονικές κατασκευές , εισάγει ανοξείδωτα εξαρτήματα από το εξωτερικό , και επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε αυτό τον τομέα .

Με την πάροδο του χρόνου την αγορά νέων μηχανημάτων και την επέκταση μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας , μας κατέστησαν μια από της πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις στον δωδεκανησιακό επιχειρηματικό κόσμο .

.